Psykisk helse chat kragerø


Teller antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema.

Nevner antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema. Teller antall med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Teller antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser. Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste (antall rusmiddelmisbrukere på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller antall rusmiddelmisbrukere på venteliste, data hentet fra skjema.

Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk. Fylke EKA08, region, gyldig Fra, gyldig Til 0805 Porsgrunn Notodden Drangedal Bø 0822 Sauherad Hjartdal Kviteseid 0830 Nissedal 0831 Fyresdal Kostragruppe EKG08 Region Gyldig Fra Gyldig Til Ås Gjerdrum 0238 Nannestad 0402 Kongsvinger 0418 Nord-Odal 0419 Sør-Odal 0516 Nord-Fron 0529. Sføring og ledelses klassen ved skolen jobber med et prosjekt hvor de skal utvikle en markedsundersøkelse, og en av gruppene har valgt å spørre om videre utdanning blant unge. Landet, fylkesgjennomsnitt, vis flere kommuner for sammenligning, legge til flere regioner for sammenligning. Trykk derfor på lenken hvor det står "Les mer her.". Vi tester for Klamydia, vi har taushetsplikt, lege i partalls uker. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet.

Data hentet fra kostra-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten. Ønsker du å få hjelp av denne tjenesten? For å finne mer informasjon om hjelpetilbudet, trykk på lenken under "Les mer her. Kategori Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere og i tillegg har en psykisk. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste (antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap.

Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere/antall innbyggere per.12 10 000. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Teller antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243 av netto driftsutgifter til sosialtjenester (funksjon FGK12a). Tilpass tabellen: Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner.

Undersøkelsen er anonym og tar under to minutter å gjennomføre, og de hadde satt stor pris på om dere tok dere tid til dette! Teller Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelseplo). Velg flere år i dorpdown liste. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66. Velg flere kommuner for sammenligningAgdenes - 5016 (Trøndelag)Alstahaug - 1820 (Nordland)Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)Alvdal - 0438 (Hedmark)Andøy - 1871 (Nordland)Aremark - 0118 (Østfold)Arendal - 0906 (Aust-Agder)Asker - 0220 (Akershus)Askim - 0124 (Østfold)Askvoll - 1428 (Sogn og Fjordane)Askøy - 1247 (Hordaland)Audnedal. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Kilde kostra 7, kostra 13, a-ordningen og kostra-regnskap Beskrivelse Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere. Hjelp elever VED skolen VED Å svare PÅ markedsundersØkelse.

.

Fuckbook free chat spendon visa

Sex video chat eskorte hedmark